MİSYON

MİSYON

Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, işgücünün ve maddi kaynakların en verimli şekilde kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurulması, elde edilen araştırma sonuçlarının uygulanabilir olması, bilime, teknolojiye, doğaya, eğitime ve ulusal ekonomiye değerler katması, telif ve patent işlerinin tamamlanması ile ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlaması, BAP Koordinatörlüğü’nün misyon temelini oluşturmaktadır.