Sosyal ve Beşeri Bilimler

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Sosyal ve Beşeri Bilimler Proje Değerlendirme Grubu

Prof. Dr. Sencer İMER (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR (Fen-Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü)

Prof. Dr. Eda KARACAN (Fen-Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Akasya KANSU KARADAĞ (Hukuk Fakültesi-Kamu Hukuku)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ARIĞ TİBET (Eğitim Fakültesi-Eğitim Bilimleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE (Eğitim Fakültesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi A. Gözde İYİCİL (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü)

Öğr. Gör. M. Furkan BALABAN (Adalet Meslek Yüksekokulu)