Tıp ve Sağlık Bilimleri

Tıp ve Sağlık Bilimleri

Tıp ve Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu

Prof. Dr. Ayşe BİLGİHAN (Tıp Fakültesi-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Aslı YARCI GÜRSOY (Tıp Fakültesi-Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDOĞAN (Tıp Fakültesi- Fizyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Can EMEKSİZ (Tıp Fakültesi-Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı )

Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan ERTEKİN (Hemşirelik Meslek Yüksekokulu)

Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Dr. Öğr. Üyesi Metin YIĞMAN (Tıp Fakültesi-Üroloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülin MORKAVUK (Tıp Fakültesi-Nöroloji Anabilim Dalı )