BAP Komisyonu

BAP Komisyonu

KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

GÖREVİ

Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY

Başkan

Prof.Dr. S.Ümit SARICI

Üye

Prof.Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

Üye

Prof.Dr. Sibel SERİNKILIÇOĞLU

Üye

 Doç.Dr. İrem DOĞAN TURAÇLI

Üye (Koordinatör)

 Doç.Dr. Seydi KAYMAZ

Üye

Doç.Dr. Alaattin PARLAKKILIÇ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Meltem A. ŞENDAĞ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi F.Elif ÇELİK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Çağlar DOĞRU

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Nazan TURAN

Üye