Fen ve Mühendislik Bilimleri

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Fen ve Mühendislik Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu 

Prof. Dr. Orhan AYDIN (Fen-Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü)

Prof. Dr. Cenap ERDEMİR (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü)

Prof. Dr. Özgül KISA (Tıp Fakültesi- Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ALHAN (Tıp Fakültesi-Biyoistatistik Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Funda KUTLU (Fen-Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SAĞLAM (Meslek Yüksekokulu-Bilgisayar Programcılığı)

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ÜNALAN (Meslek Yüksekokulu-Bilişim Güvenliği)

Öğr. Gör. Elif Akyol EMMUNGİL (Meslek Yüksekokulu-Bilgisayar Teknolojisi)