Fen ve Mühendislik Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu

Fen ve Mühendislik Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu

Fen ve Mühendislik Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu 

Prof. Dr. Özgül KISA (Tıp Fakültesi- Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ALHAN (Tıp Fakültesi-Biyoistatistik Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Funda KUTLU (Fen-Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SAĞLAM (Meslek Yüksekokulu-Bilgisayar Programcılığı)

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ÜNALAN (Meslek Yüksekokulu-Bilişim Güvenliği)

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÜNLÜ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri)

Öğr. Gör. Elif Akyol EMMUNGİL (Meslek Yüksekokulu-Bilgisayar Teknolojisi)

Öğr. Gör. İrfan Onat TAKAK (Meslek Yüksekokulu-Bilgisayar Programcılığı)-YEDEK ÜYE