Tıp ve Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu

Tıp ve Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu

Tıp ve Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu

Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN (Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Aslı YARCI GÜRSOY (Tıp Fakültesi-Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDOĞAN (Tıp Fakültesi- Fizyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Efsun TANAÇAN (Tıp Fakültesi-Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı )

Öğr. Gör. Dr. Kutluhan ERTEKİN (Hemşirelik Meslek Yüksekokulu)

Dr. Öğr. Üyesi Metin YIĞMAN (Tıp Fakültesi-Üroloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülin MORKAVUK (Tıp Fakültesi-Nöroloji Anabilim Dalı )

Öğr. Gör. Fulya ÖZDEMİR (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)-YEDEK ÜYE